/ 2 نظر / 20 بازدید

سلسله عشق را سلسله جنبان خداست سلسله عشق چيست موی حسين است بس ی

حسين

السلام عليک يا ثارالله سلام ای ضامن آبروی آدم سلام ای نور بهشت ای خدا زيارت قبر شش گوشش رو نصيبمان کن خدايا اگر مردن حقه در راه حسين ع باشه .آمين