/ 5 نظر / 43 بازدید
منتظر

عزیز من! به زمین و زمانه مدیونیم اگر که لحظه ای از عمر را تباه کنیم [دست] عالی بود

اگنوستیک

اي راهب کليسا کمتر بزن به ناقوس خاموش کن صدا را نقاره ميزند طوس ايا مسيح ايران هم داده مرده جان بردار جان خود را با ما بيا پابوس انجا که خاددمينش بر روي زائرينش گرد سفر بگيرند با بال ناز طاووس ....ولادتش مبارک باد برشما

و دلم می گوید

بسم الله . سلام . از عکس سومی بیشتر خوشم اومد . با مطلب "شهد می خواهم ... " به روزم . پایدار باشید. یا علی .

آسمان سکوت

تصاویر خیلی زیبا و گویاست. بانویی که به اندیشه غرق است و می فهمد سرانجام نگاهش از روزن مستی سربرون می آرد . همان شور و مستی که با غرور تمام، جوانیش را به پای او ریخته است.

مریم

چه عزیزی تو ای مادر ....